Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
búp bê
[búp bê]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Poupée) doll
Plastic doll
Inflatable doll
To play with a doll
Doll's house