Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
arbor yoke
|
Kỹ thuật
ổ tựa ngoài của trục (máy phay ngang)
Xây dựng, Kiến trúc
ổ tựa ngoài của trục (máy phay ngang)