Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
arbor press
|
Kỹ thuật
máy ép trục tâm (để lắp ghép ép hoặc tháo trục tâm ra)
Xây dựng, Kiến trúc
máy ép trục tâm (để lắp ghép ép hoặc tháo trục tâm ra)