Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbor day
['ɑ:bɔ:'dei]
|
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ngày hội trồng cây mùa xuân