Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbitress
['ɑ:bitris]
|
danh từ
người đàn bà đứng ra phân xử; bà trọng tài
bà quan toà, bà thẩm phán
người đàn bà nắm toàn quyền