Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbitrator
['ɑ:bitreitə]
|
danh từ
(pháp lý) người phân xử, trọng tài
quan toà, thẩm phán