Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
almond
['ɑ:mənd]
|
danh từ
quả hạnh
hạnh ngọt
hạnh đắng
(giải phẫu) hạch hạnh
vật hình quả hạnh