Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
algebra
['ældʒibrə]
|
danh từ
đại số học
Chuyên ngành Anh - Việt
algebra
['ældʒibrə]
|
Kỹ thuật
đại số học, đại số
Toán học
đại số học, đại số
Vật lý
đại số (học)