Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
X
|
Ký hiệu thay cho một tên riêng không biết.
Công ty X; ông X.
Chữ số La Mã: 10.