Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
USD
|
viết tắt
đô la Mỹ; Mỹ kim ( United States Dollar )
Từ điển Việt - Việt
USD
|
danh từ
đồng đô-la Mỹ (viết tắt của từ tiếng Anh United States Dollar )
được tặng tờ 5 USD