Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tho
[ðou]
|
viết tắt của though
Từ điển Việt - Anh
tho
|
tính từ /động từ
như thua
acknowledge defeat, own oneself beaten, throw up the sponge
Từ điển Việt - Việt
tho
|
động từ
thua kém
yếu thế đành chịu tho