Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
States-General
['steits'dʒenərəl]
|
danh từ; số nhiều
hội nghị ba đẳng cấp
quốc hội Hà lan (từ (thế kỷ) đến 1796)