Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sáng mai
[sáng mai]
|
tomorrow morning
Từ điển Việt - Việt
sáng mai
|
danh từ
buổi sáng của ngày mai
ôn thật kỹ để sáng mai đi thi