Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
Rockwell hardness tester
|
Hoá học
máy thử độ cứng Rockwell
Kỹ thuật
máy thử độ cứng Rockwell
Xây dựng, Kiến trúc
máy thử độ cứng Rockwell