Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
republic
[ri'pʌblik]
|
danh từ
nước cộng hoà; nền cộng hoà
nước cộng hoà nhân dân
nước cộng hoà dân chủ nhân dân
giới
giới văn học