Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
rau quả
[rau quả]
|
fruit and vegetables
Home-grown fruit and vegetables
Từ điển Việt - Việt
rau quả
|
danh từ
rau và quả
đi chợ mua thêm rau quả