Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pvt
[,pi: vi: 'ti:]
|
danh từ
( Pvt ) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (viết tắt) của Private lính trơn, binh nhì (như) Pte