Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
muốn
[muốn]
|
to desire; to want; to wish
What more do you want?
I want/wish to see him
He wants her to come earlier than usual
I don't want to cause you any inconvenience
How much do you want for this armchair?
Do you want to save the changes?
Từ điển Việt - Việt
muốn
|
động từ
ao ước, mong mỏi quyền sở hữu hay làm việc gì
muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy (ca dao)
có dấu hiệu như sắp xảy ra
má hồng không thuốc mà say, nước kia muốn đổ thành này muốn long (Cung Oán Ngâm Khúc)