Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Mediterranean
[,meditə'reiniən]
|
tính từ
(thuộc) Địa Trung Hải; tương tự như Địa Trung Hải; giáp với Địa Trung Hải