Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kiến nghị
[kiến nghị]
|
danh từ
petition
Từ điển Việt - Việt
kiến nghị
|
động từ
đề xuất ý kiến để thảo luận
ông ấy kiến nghị về việc làm ngoài giờ
danh từ
điều kiến nghị
gửi kiến nghị lên ban lãnh đạo