Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
irish
['aiəri∫]
|
tính từ
(thuộc) Ai-len, (thuộc) Ai Nhĩ Lan