Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Indian
['indjən]
|
tính từ
(thuộc) Ấn Độ
danh từ
người Ấn Độ
người da đỏ ở Bắc-Mỹ; người Anh-Điêng