Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Hercules
['hə:kjuli:z]
|
danh từ
(thần thoại) thần éc-quyn (con trai của Zeus và Alcmene, có sức mạnh phi phàm và từng lập được 12 kỳ công theo yêu cầu của Hera) (cũng) Heracles
(thiên văn) một chòm sao ở Bắc bán cầu