Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Gobat, Charles Albert
|

Gobat, Charles Albert

Gobat (-bäʹ), Charles Albert

1834-1914

Swiss politician and noted advocate of world peace. He shared the 1902 Nobel Peace Prize.