Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Việt
Ca
|
kí hiệu hoá học của nguyên tố can-xi (tiếng Anh calcium )
Từ điển Anh - Anh
Ca
|

Ca

 

Ca

The symbol for the element calcium.