Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
cụ già
|
danh từ
người có tuổi từ sáu mươi trở lên
chăm sóc các cụ già neo đơn