Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
có chăng
[có chăng]
|
yes or no
perhaps, may be
Từ điển Việt - Việt
có chăng
|
phó từ
nếu có đi nữa; chỉ có thể là
có chăng chị em với nhau mới dám hỏi
có hay không
việc có chăng anh cũng mau về nhé