Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Buzau
|

Buzău

Buzău (bə-zouʹ, b-zŭʹ)

A city of southeast Romania northeast of Bucharest. It is an important transportation hub. Population, 126,780.