Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bible
['baibl]
|
danh từ
kinh thánh
việc thuyết giảng Phúc âm