Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
AB
[ei'bi:]
|
viết tắt
thuỷ thủ hạng nhất ( able-bodied seaman )
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cử nhân văn chương ( Bachelor of Arts )