Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
A
|
viết tắt chữ Ampere
kí hiệu phân loại trên dưới, thứ tự: thứ nhất
hạng A