Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
6800
|
Tin học
6800
Bộ vi xử lý 8 -bit do hãng Motorola phát triển. Mặc dù không được sử dụng rộng rãi, song nó chính là tiền thân của họ vi xử lý 68000 nổi tiếng