Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
586
|
Tin học
Một tên gọi không chính thức được các nhà phân tích công nghiệp và giới báo chí thương mại máy tính sử dụng để mô tả hậu thân của bộ vi xử lý 486 trước khi phát hành. Song, vì lợi ích sử dụng tên để tiện bảo vệ bản quyền, hãng Intel đã quyết định đặt tên cho bộ vi xử lý này là Pentium. Xem Intel Pentium