Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[ạ]
|
từ đệm
particle used at the end of a sentence as an indication of politeness or respect
Yes, sir
Please come in
Từ điển Việt - Việt
|
trạng từ
từ tỏ ý kính trọng hoặc thân mật khi nói chuyện với ai (đặt ở cuối câu)
Vâng! Em hiểu rồi anh ạ!