Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ư
|
from, so
(final particle) really?
Từ điển Việt - Việt
ư
|
danh từ
con chữ thứ hai mươi sáu trong bảng chữ cái tiếng Việt
trạng từ
từ đệm ở cuối câu tỏ ý muốn hỏi lại hoặc lấy làm lạ
có chuyện đấy thật ư?
mới về mà đi liền ư?
từ biểu thị không bằng lòng, không được vừa ý
chỉ thế này thôi ư?
từ nhấn mạnh mức độ rất cao
ảnh chụp rất ư nghệ thuật