Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đoan trang
[đoan trang]
|
correct and decent
To be correct and decent in one's works and deeds
Từ điển Việt - Việt
đoan trang
|
tính từ
nghiêm trang, ngay thẳng
vẻ đoan trang xen lẫn nét thơ ngây