Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đánh chông
[đánh chông]
|
spike tactics
Từ điển Việt - Việt
đánh chông
|
động từ
đặt bàn chông bẫy địch
đánh chông đơn giản nhưng có kết quả