Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đánh chó ngó chúa
[đánh chó ngó chúa]
|
when one wants to beat a dog, one must first see who the master is
Từ điển Việt - Việt
đánh chó ngó chúa
|
không nên trêu chọc kẻ có người che chở