Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đùng
[đùng]
|
Boom, bang.
To explode with a boom, to boom.
Từ điển Việt - Việt
đùng
|
tính từ
tiếng nổ to
đạn nổ đùng