Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ý định
[ý định]
|
intention
To sound out somebody's intentions
I haven't read that book, nor do I intend to
Từ điển Việt - Việt
ý định
|
danh từ
Mục đích cụ thể để làm việc gì.
Có ý định nghỉ phép đi du lịch; ý định cuối năm xây nhà.