Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
à
[à]
|
từ cảm thán
oh (exclamation of surprise)
Oh yes, that's that; that's right
Oh, beautiful!
Is that so?; Really?
Từ điển Việt - Việt
à
|
động từ
ùa vào, sấn tới ồ ạt cùng một lúc
lũ trẻ à vào vườn táo
trạng từ
từ hỏi thân mật để rõ thêm về điều gì đó
Anh nói thật à?
cảm từ
biểu lộ ngạc nhiên hay sực nhớ ra việc gì
À! Nhớ ra rồi!