Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Việt - Anh
"actini, Ac"
|
Vật lý
actinium
Xây dựng, Kiến trúc
actinium