Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wishing
['wi∫iη]
|
danh từ
sự mong muốn, sự ao ước
sự chúc mừng; lời chúc tụng