Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
vino
['vi:nou]
|
danh từ
xem veeno
(thông tục) (đùa cợt) rượu vang