Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
villa
['vilə]
|
danh từ
biệt thự ( ngôi nhà lớn tách xa hoặc hơi tách xa ngoại ô hoặc khu cư xá)
nhà nghỉ (ở bờ biển, ở nông thôn..)
nhà ở nông thôn có vườn rộng (nhất là ở miền Nam châu Âu)
trang trại (nhà ở nông thôn hoặc trang viên có kèm theo cả bất động sản vào thời La mã)