Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
trading post
['treidiη'poust]
|
danh từ
khu định cư phát triển để buôn bán, đặc biệt là trong vùng chậm phát triển và dân cư thưa thớt; trạm thông thương buôn bán