Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tortilla
[tɔ:'ti:lə]
|
danh từ
bánh ngô, bánh bắp (bánh tròn, mỏng làm bằng bột ngọt, có nhồi thịt.. ăn nóng ở châu Mỹ la tinh; nhất là ở Mê-hi-cô)