Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tore
[tɔ:]
|
thời quá khứ của tear
danh từ
(kiến trúc) đường gờ tròn quanh chân cột (như) torus
Từ liên quan
tear