Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thrush
[θrʌ∫]
|
danh từ
(động vật học) chim hét
(y học) bệnh tưa miệng (ở trẻ em mới sinh); bệnh nấm Candida (ở âm đạo của phụ nữ)