Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
suffering
['sʌfəriη]
|
danh từ, số nhiều sufferings
sự đau đớn, sự đau khổ (của thể xác, tâm trí)
( số nhiều) những nỗi đau khổ